Doklady na vyřízení pohřbu

 

-    občanský průkaz zesnulé osoby (pokud je k dispozici) nebo potvrzení o úmrtí z nemocnice

-     rodný a oddací list zesnulé osoby (pokud je k dispozici)

-     kartičku zdravotní pojišťovny zesnulé osoby

-     oblečení pro zesnulého (kompletní vhodné oblečení mimo obuvi)

-     fotografii na parte (pokud ji chcete použít)

-     občanský průkaz obstaravatele pohřbu